Home About/درباره Gallery/نگارخانه Courses/تدریس Works/آثار Dissertations/پایاننامه Conferences/همایش Utilities/ابزار

Up

در این صفحه با مقاله‌های چاپ شده اینجانب در همایشهای داخل و خارج کشور آشنا میشوید.

This page introduces my papers presented & published in Iran and outside.

روی جلد/
Cover page

شرح/Description

Paper 71: (Co-authored with Fahimeh Jabbari and Seied Mohammad Reza Tavallai), "The Effect of Innovation on Solving Issues Caused by Changes in Government Organizations; Case Study: Governorate of Qazvin", First Bozok International Political Science Congress, 24-26 October 2018, Bozok University, Yozgat, Turkey 

مقاله 70 (مشترک با زهرا عبادی و مریم افشار): «ارزیابی کتاب روابط بین الملل در اسلام نوشته آیت الله جوادی عاملی»، یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، 23 آذر 1396

مقاله پوستر

مقاله 69 (مشترک با مریم فقیرزاده): «چالش های فرهنگی-بین المللی جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده (1394-1404)»، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رامسر، 16 آذر 1396

مقاله

مقاله 68: «صلح جهانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت، تهران، 17 آذر 1395

چکیده

مقاله 67: «جایگاه قفقاز جنوبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در حوزه دریای خزر، رشت، 26-27 آبان 1395

مقاله

 

مقاله 66 (مشترک با مرحومه آرام یزدی): «مسئله حجاب و مشارکت سیاسی زنان در دوره پهلوی اول» همایش ملی قیام گوهرشاد، مشهد، 22-21 تیر 1395

چکیده

مقاله 65 (مشترک با علی نوازنی): «بررسی جایگاه علوم انسانی در دوران شکوفایی تمدن اسلامی در بیت الحکمه»، همایش علمی پژوهشی علوم انسانی قرآن بنیان: چیستی، چرایی و چگونگی، دانشگاه علامه طباطبایی، 28-27 اردیبهشت 1395

چکیده

Paper 64:"Political Terms in Persian", 6th International Research Conference on Education, English Language Teaching, English Language and Literature in English (IRCEELT 2016), 22-23 April 2016, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia 

مقاله 63 (مشترک با زهرا رحیمی حاجی آبادی): "نقش نظام آموزش عالی در فرآیند ملت-دولت‌سازی در جمهوری اسلامی ایرانکنگره ملی آموزش عالی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 26 فروردین 1395

پوستر

مقاله 62 (مشترک با لیلا فقیه لو و شیرین نوروزی): نقش خانواده در ایجاد سبک زندگی حافظ امنیت اجتماعی، اولین همایش ملی تربیت دینی راهی به سوی تعالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 13 اسفند 1394

پوستر

 

مقاله 61 (مشترک با ناهید جلیلیان و فاطمه عسگری): جهاني شدن ترورسم درماني با تاكيد بر فرصت هاي كارآفريني در ايران، دومين همايش علمي پژوهشی يافته هاي نوين علوم مديريت، كارآفريني و آموزش ايران، تهران، 9 اسفند 1394

 مقاله

  مقاله 60 (مشترک با فاطمه عسگری و ناهید جلیلیان): بررسي رابطه كاركردهاي نظام نوآوري با توسعه تجارت جهاني در سازمان توسعه تجارت و بازرگاني ايران، دومين همايش علمي پژوهشی يافته هاي نوين علوم مديريت، كارآفريني و آموزش ايران، تهران، 9 اسفند 1394 مقاله

Paper 59: "The UN System and its Reform Process", The Annual Academic Conference on Social Sciences, FIAP Jean Monnet, Paris, France, 13-16 April, 2016 

مقاله 58: (مشترک با علی نوازنی): بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر جامعه پذیری سیاسی کاربران شهری:مطالعه دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) (1394-1388)، کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران، مهر 1394

 مقاله

مقاله 57: مشکلات ترجمه در متون تخصصي علوم سياسي و روابط بين الملل، اولین همایش ملی کاربردی مطالعات زبان انگلیسی، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،  9 بهمن 1393

 مقاله پوستر

Paper 56: (Co-authored with Ehsan Nojoomi & Akhtar S. Moghadasi), "Common Oil and Gas Field Strategic & Integrated Development Management; Case Study: South Pars Gas Filed", The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 28-29 January, 2015 

Paper Poster

مقاله 55 (مشترک با غلامرضا مهنیزاده): راهکار مقابله با قدرت نرم وهابیت در استان خوزستان، اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی، بندرعباس،  28-29 آبان 1393

چکیده پوستر

مقاله 54 (مشترک با حافظ شجاعی): خطوط انتقال انرژی دریای خزر و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک، ششمین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، تارنمای مرجع دانش، فروردین 1393

مقاله
بازنشر در کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران، مهر 1394

مقاله 53 (مشترک با شهربانو اویسی): ژئوپلیتیک خلیج فارس از خلیج ماهی تا خلیج نفت و گاز، نخستین همایش علمی-پژوهشی خلیج فارس، دانشگاه تربت حیدریه، 14 اردیبهشت 1393

مقاله  پوستر

مقاله 52 (مشترک با غلامرضا مهنی‌زاده): قدرت نرم وهابيت و تهديد هويتي در استان خوزستان، همایش ملی الگوي هويت اسلامي-ايراني در چشمانداز 1415، دانشگاه تربیت مدرس، 3 اردیبهشت 1392

چکیده

مقاله 51 (مشترک با محبوبه شریفی): نقد و بررسي كتاب سازمانهاي بين المللي نوشته سيد داوود آقايي، پنجمین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، تارنمای مرجع دانش، مهر  1391

مقاله

مقاله 50 (مشترک با  ): بررسي تطبيقي رويكردهاي ديپلماتيك هند و ايران نسبت به جنبش عدم تعهد در نشست شانزدهم، چهارمین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، تارنمای مرجع دانش،  فروردین 1391

مقاله

مقاله 49 (مشترک با احسان نجومی): جایگاه همبستگی عناصر کلیدی صنعت نفت در سند چشمانداز بیست ساله کشور، همایش ملی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، عسلویه، 7 دی 1391

مقاله پوستر

مقاله 48 (مشترک با ساسان خورانی): نقش جمهوری اسلامی ایران در همگرایی کشورهای اسلامی خاورمیانه، ششمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، تهران، 20 مهر 1391

چكیده

Paper 34: "UN Charter and Its Structural Reforms”, 2012 SAAPS Biennial Conference, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa, 28-31 August 2012

Paper

مقاله 47 (مشترک با مریم نوازنی): ضمانت اجرایی مصوبات جنبش عدمتعهد، نخستین کنفرانس علمی بین‌المللی پیرامون جنبش عدمتعهد، انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، تهران، 27-28 تیر 1391

چكیده

مقاله 46 (مشترک با علی نوازنی): نقش جنبش عدمتعهد در ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل تحریمهای بین‌المللی، نخستین کنفرانس علمی بین‌المللی پیرامون جنبش عدمتعهد، انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، تهران، 27-28 تیر 1391

چكیده

مقاله 45 (مشترک با احسان نجومی): خلیج فارس و مزایای همکاری فنی در بخش انرژی، اولین همایش بین‌المللی محیطزیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، قشم، 3-4 خرداد 1391

 مقاله

مقاله 44 (مشترک با مهسا صافی): تنگنای استراتژیک عراق در خلیج فارس، اولین همایش بین‌المللی محیطزیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، دانشگاه تهران، قشم، 3-4 خرداد 1391

چكیده

مقاله 43: جایگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، همایش جایگاه تکافل و رفتارهای حمایتگرانه در دیپلماسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 26 اردیبهشت 1391

چکیده

مقاله 42: منطقه قفقاز و سیاست خارجی ایران، همایش چشمانداز همکاریهای ایران و روسیه در افق 1404، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، 26-27 فروردین 1391

مقاله پوستر 41 (مشترک با علی نوازنی): سازمان تجارت جهاني و تأثير پيوستن بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، همایش بین‌المللی جهاد اقتصادی، مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، 17-18 اسفند 1390

مقاله پوستر

Paper 33: “Internet and Future Diplomacy”, 54th Annual Conference of Indian Political Science Association: Emerging Nature of Indian Politics, University of Lucknow, Lucknow, India, 28-30 December 2011,

Abstract Paper

مقاله 40: نقش اندیشمندان مسلمان قرون وسطی در توسعه علوم انسانی، همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران، دانشگاه کاشان، 2 آذر 1390

مقاله

مقاله 39: هویت و ساختار ملی در سیاست مجازی، همایش ملی فضای مجازی و سیاست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، 12 آبان 1390

چكیده

مقاله 38 (مشترک با علی نوازنی): فرجام شناسي فردي در ميان مسيحيان صهيونيست، دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، تارنمای مرجع دانش، مهر 1390

مقاله

مقاله 37 (مشترک با مریم نوازنی): قضاوت زنان از منظر قرآن؛ ممنوعيت يا مشروعیت، دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، تارنمای مرجع دانش، مهر 1390

مقاله

مقاله 36: الگوی جذب و پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران، اولين همايش بين المللي مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، دانشگاه کردستان، سنندج، 28-29 اردیبهشت 1390،
مقاله

مقاله 35: اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام و نقش دانشگاه‌های ایرانی، همایش بین‌المللی اسلام و روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، رشت، 11 اسفند 1389

چكیده

مقاله 34: امام خمینی و صدور انقلاب اسلامی: انگیزه‌ها و شیوه‌ها، همایش بین‌المللی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 13 خرداد 1389

چكیده

مقاله 33: اینترنت و آینده دیپلماسی، چهارمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، دانشگاه تهران، تهران، 11-12 خرداد 1389

مقاله

Paper 32: “Women's Rights Developments in Islamic Iran”, ‍‍International Seminar on Women and Developments: Issues and Initiatives, Punjabi University, Patiala, India, 26-28 March 2010

Abstract

Paper 31 (Persian, English and Russian): “Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Ends and Means”, International Conference on Cultural Iran and Globalization, Tatarstan, Kazan State University, 8-10 Feb. 2010, Abstract

Бумага 31(персидский, английский и русский): “Внешняя политика Исламской Республики Иран: Цели и средства”, Международная конференция по культурному Иран и глобализация, Татарстан, Казанский государственный университет, 8-10 февраля 2010, Аннотация на русском языке

مقاله 30: کرسی زبان فارسی: ابزار توسعه ایران فرهنگی، همایش بین‌المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 30 دی 1388، ص 256

چكیده

مقاله 29 (مشترک با زهرا ناظری): نقش زبان فارسی در توسعه روابط ایران و افغانستان، همایش بین‌المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 30 دی 1388، ص 263

چكیده

مقاله 28: زنان و مسئله مدیریت مشاغل دولتی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، نخستین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، 15-17 مهر 1388

Paper 27: “Who Rules in Iran”, The 5th International Conference on Hierarchy and Power in the History of Civilizations, Moscow, 23-26 June 2009

Abstract

مقاله 26: زبان فارسی: کلید فهم هویت ایرانی، همایش حفظ و توسعه زبان‌های بومی در دولت‌های چندملیتی: مشکلات و چشم‌انداز، دانشگاه دولتی تربیت معلم، قازان، روسیه، 19 جون 2009

برنامه به زبان انگلیسی و روسی

مقاله 25: آینده پژوهی و اهداف و ابزار دیپلماسی در الگوی دولت اسلامی پیامبر اسلام (ص)، اولین همایش آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، 28 اردیبهشت 1388

چكیده

مقاله 24 : راهبرد آموزش و پژوهش روابط بین‌الملل: تفکر در تحولات روابط بین‌الملل و تدبیر قرآنی، سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران، وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران، تهران، دانشگاه تهران، 23 اردیبهشت 1388

چكیده

مقاله 23 : انقلاب اسلامی و تلاش برای احیای تمدن اسلامی، همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 10 دی 1387

چکیده

مقاله 22 (مشترک با احسان نجومی): نقش حوزه‌های مشترک نفت و گاز در توسعه داخلی و روابط خارجی: تحلیل تطبیقی الگوی حقوقی برداشت از حوزه‌های مشترک در خلیج فارس و دریای شمال، همایش بین‌المللی صد سال نفت در ایران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، دانشگاه تهران، 19-20 آبان 1387

چكیده

 

مقاله 21: صدور انقلاب اسلامی و جبهه فرهنگی آن، همایش ملی توسعه تحول فرهنگ و هنر، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 31 تیر-1 مرداد 1387

مقاله

 

Paper 20: "Tat Ethnic Group Struggle for Identity”, 5th International Conference on Politics and International Relations, Athens Institute of Education and Research, Greece, 22-24 June, 2007

مقاله 19 : سیاست جذب دانشجوی غیر ایرانی: اهداف و ارکان، همایش وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، دانشگاه تهران، 26-27 اردیبهشت 1386

مقاله

مقاله 18 : ضرورت بازبینی سرفصل های دروس كارشناسی علوم سیاسی، كنگره ملی علوم انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، جلد 6، 22-24 اسفند 1385

مجموعه چکیده، مقاله

مقاله 17 (مشترک با معصومه طالبی): ضرورت دستیابی ایران به توان هسته‌ای با تكیه بر رهیافت نوواقع‌گرایانه كنت والتز، همایش خلیج فارس و توان هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 6-7 اسفند 1385

مقاله 16: توان هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله بازتوزیع قدرت در خلیج فارس، همایش خلیج فارس و توان هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 6-7 اسفند 1385

گواهی

Paper 15: “Export of the Islamic Revolution: A Strategy Against the Evilness of the Great Satan”, ‍‍International Seminar on ‍Coping with Violence in Today's World, Punjabi University, Patiala, India, 22-23 February 2007

 

مقاله 14: سیاست صدور انقلاب اسلامی: راهبردی در مقابل شرارت‌های قدرت‌های حافظ وضع موجود، همایش آسیای مركزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی، 7-8 آذر 1385

Paper 13: “The Foreign Agent Role in the Hierarchy of Revolutions: A Comparative Study of the Role of Britain in the Iranian Constitutional Revolution and France in the USA Independence Revolution”, The 4th International Conference on Hierarchy and Power in the History of Civilizations, Moscow, June 2006

Paper 12: “Iranian Women Political Tendencies”, 9th International Interdisciplinary Conference on Women; Women's World 2005. IWHA University, Seoul, Korea, 19-24, June 2005

Paper Certificate

 

Paper 11: “The G8 Move to Govern the World”, South African Historical Society Biennial Conference, University of Cape Town, South Africa, 26-29, June 2005

 

Paper 10 (English): “Lenin's Revolution of the East and the Role of Iran”, 31st Study Group on Russian Revolution, Nottingham, UK, 9-10 April 2005

Abstract Certificate

Paper 8: “Caspian Sea Energy Fields in the Transforming Global Security Environment”, The 12th International Conference on Central Asia and the Caucasus, Tehran, IPIS, October 12-13, 2004

Full text

Paper 7: “Religious Democracy: A Modernized Shape of Iranian Government”, The 3rd International Conference on Hierarchy and Power in the History of Civilizations, Moscow, June 2004

Full text

مقاله 6 : دیپلوماسی فرانسه در واكنش به اشغال عراق از سوی ایالات متحده آمریكا، همایش خاورمیانه پس از اشغال عراق، اصفهان، 7-8 خرداد 1383، صفحه 59

Paper 5: “Globalization and Iranian Human Resources”, GIAN Symposium-cum, Isfahan, March 2004

Paper Certificate

مقاله 4: مردمسالاري ديني و تئوكراسي، اولين همايش بين‌المللي مردمسالاري ديني، تهران، 10-11 دي 1382

گواهي اين مقاله در روزنامه همشهري مورخ 8-11-1382 نیز منتشر شده است.

مقاله 3 : گروه 8: از منطقه‌گرایی تا حكومت جهانی، همایش منطقه‌گرایی و جهانی‌شدن، تهران، دانشكده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، 7 دی 1382

گواهی چكیده

 

Paper 2: “Security Strategy of Islamic Republic of Iran Against Israel”, International Conference on Palestinian Intephazeh, Tehran, August 2003

مقاله 1 (فارسی): دیدگاه‌ها و مواضع وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نخستین همایش ملی ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی، 27-30، تهران، خرداد 1381، صفحه 311-312

 

Paper 0: “League of Nations and United Nations Organization: Insufficient Experience for Implementation of Collective Security”, Sutdent Conference of Iranian Ministry of Higher Education, Sydney, 1993

Certificate

 


 به روز شده Thursday, 08 November 2018