مقام معظم رهبري

URL: http://www.leader.ir
Email: info@leader.ir

رييس جمهور

URL: http://www.president.ir

مجلس شوراي اسلامي

URL: http://www.majlis.ir
Email: webmaster@majlis.ir

قوه قضاييه

URL: http://www.iranjudiciary.org
Email: ijpr@iranjudiciary.org

مجمع تشخيص مصلحت نظام

:URL
http://www.irec.ir

سخنگوي دولت

:URL
http://www.spk-gov.ir

وزارت آموزش و پرورش

:URL
:
Email
minister@medu.ir

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

:URL
http://www.ict.gov.ir
:
Email
info@ict.gov.ir

وزارت امور اقتصادی و دارايي

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.mefa.gov.ir
:
Email
info@mofir.com

وزارت امور خارجه

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.mfa.gov.ir
:
Email
zahedi@msrt.ir

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

سايتهاي مرتبط

:URL
 http://www.mohme.gov.ir
:
Email
minister@mohme.gov.ir

وزارت بازرگاني

:URL
http://www.moc.gov.ir
:
Email
minister@irtp.com

وزارت تعاون

:URL
http://www.icm.gov.ir
:
Email
info@icm.gov.ir

وزارت علوم ، تحقيقات و فن ‌آوري 

سايتهای مرتبط

:URL
http://www.msrt.ir
ايميل وزير :
zahedi@msrt.ir

وزارت جهاد كشاورزي

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.agri-jahad.ir
http://www.moj.ir
:
Email
pr@maj.ir

وزارت صنايع و معادن

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.mim.gov.ir
:
Email
tahmasebi@mim.gov.ir

وزارت راه و ترابري

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.mrt.ir
:
Email
webmaster@mrt.ir

وزارت كار و امور اجتماعي 

:URL
http://www.irimlsa.ir/Site/Main
index.aspx

:
Email

وزارت كشور

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.moi.ir
:
Email
ravabetomomi@moi.gov.ir

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

:URL
http://www.mod.ir
:
Email
info@mod.ir

وزارت مسكن و شهرسازي

:URL
http://www.hud.ir
:
Email
webmaster@mhud.gov.ir
support@mhud.gov.ir
پست الکترونيکي وزير مسکن
minister@icic.gov.ir

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.ershad.gov.ir
:
Email
info@ershad.gov.ir

وزارت نيرو

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.moe.org.ir
:
Email
info@moe.org.ir

وزارت نفت

:URL
http://www.nioc.org
http://www.shana.ir
:
Email
vaziri-naft@nioc.org
vazir-naft@nioc.org

وزارت دادگستری

:URL
http://www.justice.ir
:
Email
info@justice.ir

سايت وزارت رفاه و تامين اجتماعی

:URL
http://www.p_kazemi@refah.gov.ir
:
Email
p_kazemi@refah.gov.ir

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.mporg.ir
:
Email
rahbar@mporg.ir

سازمان بهزيستي

:URL
http://www.behzisty.ir
:
Email
webmaster@behzisty.ir

سازمان ملي جوانان

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.nyoir.org
:
Email
dia@nyoir.org

سازمان تربيت بدني

:URL
www.sport.ir
:
Email
president@sport.ir

سازمان محيط زيست 

:URL
www.irandoe.org
:
Email
info@irandoe.org

سازمان انرژي اتمي ايران 

:URL
----------------
:
Email
webmaster@aeoi.org.ir

مركز امور مشاركت زنان و خانواده

:URL
http://www.women.org.ir
:
Email
cwp@women.org.ir
webmaster@women.org.ir 

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.irib.com
:
Email
162@irib.ir

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 

:URL
http://www.cbi.ir
:
Email
a.jahani@cbi.ir
webmaster@cbi.ir

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

:URL
http://www.rcs.ir
:
Email
helal@irrcs.org
intdep@irrcs.org

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

:URL
http://www.ias.ac.ir
:
Email
info@ias.ac.ir

فرهنگستان علوم پزشكي

:URL
http://www.ams.ac.ir
:
Email
webmaster@ams.ac.ir

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

:URL
http://www.persianacademy.ir
:
Email
روابط عمومي:
public_relations@persianacademy.ir
رييس فرهنگستان:
president@persianacademy.ir

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

:URL
http://www.police.ir
:
Email
info@police.ir

فرهنگستان هنر

:URL
http://www.honar.ac.ir
:
Email
honar@honar.ac.ir

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

:URL
http://www.iranculture.org
:
Email
webmaster@iranculture.org

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران

:URL
http://www.gsi-iran.org
:
Email
publicgeo@gsi-iran.org
korehi@gsi-iran.org

مركز تحقيقات فرش دستباف ايران

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.carpetrc.com
:
Email
 carpetrc@carpetrc.org

ستاد مبارزه با مواد مخدر

:URL
http://www.dchq.ir

سازمان ميراث فرهنگي

سايتهاي مرتبط

:URL
http://www.iranmiras.ir
http://iranmiras.ir/fr_site/contact/contact.htm:

Email
mirasfarhangi@iranmiras.ir

دبيرخانه شورای عالي مناطق آزاد تجاری - صنعتی ايران

سايتهاي مرتبط

سايتهای مرتبط
:
URL
http://www.freezones.ir
:
Email:
info@iftiz.org.ir

بنياد شهيد و امور ايثارگران

:URL
http://www.isaar.ir
http://www.shahid.ir
:
Email
info@isaar.ir

سايت نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

:URL
http://www.nahad.ir

شهرداری تهران

:URL
http://www.tehran.ir
:
Email
Webmaster@tmcso.com

سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران

:URL
http://www.nlai.ir
:
Email
info@nlai.ir

سازمان بازنشستگی کشوری

:Email
Info@Cspf.ir

بنياد مستضعفان و جانبازان

:URL
http://www.iran-bonyad.com
:
Email
presidentoffice@iran-bonyad.com
info@iran-bonyad.com

ديوان محاسبات کشور

:URL
http://www.dmk.ir
:
Email
pria@dmk.ir